Email: contact@condaoexplorer.com
Tel: (064)360.83.58 – (064)360.84.78
HOTLINE: 0985.611.031

Du Lịch Côn Đảo » Côn Đảo » Các Loài Động Vật Quý Hiếm Ở Côn Đảo

Các Loài Động Vật Quý Hiếm Ở Côn Đảo

Các loài động vật quý hiếm ở Côn Đảo khá phong phú, tất cả đều nằm trong sách đỏ của thế giới, đang được quan tâm và bảo tồn một cách nghiêm ngặt trong môi trường tự nhiên của Vườn quốc gia Côn Đảo, có thể kể đến như chim bồ câu Nicoba, khỉ mặt đỏ, sóc mun, dugon, vích hay rùa biển Chelonia mydas, ...

Chim bồ câu Nicoba Côn Đảo .

Khỉ mặt đỏ Côn Đảo .

Sóc Mun Côn Đảo .

Dugon Côn Đảo .

Vích Côn Đảo .