Email: contact@condaoexplorer.com
Tel: (064)360.83.58 – (064)360.84.78
HOTLINE: 0985.611.031

Du Lịch Côn Đảo » Côn Đảo » Tàu Đi Côn Đảo

Tàu Đi Côn Đảo

Tàu Côn Đảo 9 và tàu Côn Đảo 10 là 2 phương tiện chuyên chở hành khách đến tuyến Vùng Tàu - Côn Đảo, từ cảng Cát Lở đi Côn Đảo hay từ cảng Bến Đầm theo chiều ngược lại, khởi hành lúc 17H và đến nơi lúc 5H sáng ngày hôm sau.

Lịch Tàu Côn Đảo 9, Côn Đảo 10 Tuyến Cảng Cát Lở, Vũng Tàu - Cảng Bến Đầm, Côn Đảo
Vũng Tàu – Côn Đảo Côn Đảo – Vũng Tàu Tên tàu Thời gian
01.07.2013 03.07.2013 CĐ 09 01 đêm
03.07.2013 05.07.2013 CĐ 10 01 đêm
04.07.2013 06.07.2013 CĐ 09 01 đêm
07.07.2013 09.07.2013 CĐ 09 & 10 01 đêm
10.07.2013 12.07.2013 CĐ 09 01 đêm
11.07.2013 13.07.2013 CĐ 10 01 đêm
14.07.2013 16.07.2013 CĐ 10 01 đêm
17.07.2013 19.07.2013 CĐ 09 01 đêm
19.07.2013 21.07.2013 CĐ 10 01 đêm
22.07.2013 24.07.2013 CĐ 09 01 đêm
24.07.2013 26.07.2013 CĐ 10 01 đêm
26.07.2013 28.07.2013 CĐ 09 01 đêm
29.07.2013 31.07.2013 CĐ 10 01 đêm

Giá vé tàu đi Côn Đảo: Tàu Côn Đảo 9: 150.000 Đ/lượt. Tàu Côn Đảo 10: 200.000 Đ/lượt